Vi hörs

Svenska hörselförbundet rf:s medlemstidskrift Vi hörs har utkommit sedan år 1989. Innehåller information om hörsel och hörselskador. Vi hörs utkommer med fyra temanummer per år.


    Vi hörs nummer 3/2014

 

 

 

 

Allmänt

UtgivareSvenska hörselförbundet rf
Antal nr/år4
Upplaga3200 ex
Prenumerationspris15 euro/år

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressGeorgsgatan 18
00120 Helsingfors
PrenumerationerSvenska hörselförbundet rf
Gita Lindholm
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

tfn 09-663 392
AnnonserSvenska hörselförbundet rf
Gita Lindholm
tfn 09-663 392
Webbplatswww.horsel.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige